O nas

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

 1. Ubezpieczycielem jest Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą Warszawa kod pocztowy 00-102 ul. Marszałkowska 111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000026645, NIP 107-00-05-374, Kapitał zakładowy 45 024 550 EUR.
 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz w zakresie.
 3. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie art. 809 § 1 KC. jest polisa.
 4. Użytkownik dokonuje zapytania o wycenę kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
 5. Potwierdzenie zapytania
  1. Użytkownik może dokonać zapłaty za polisę pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 6. Zakup polisy ubezpieczeniowej
  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o całkowitej cenie polisy oraz formie płatności. Cena polisy wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
 7. Formy płatności
  1. Akceptowane są trzy formy płatności za polisy zakupione za pośrednictwem eSKY.
   1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   2. płatność przelewem, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku PKO BP, na terenie Polski.
 8. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji:

  1. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:

   eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,

   Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206.
  2. Na przelewie należy podać nr zamówienia oraz nazwę płatnika wskazanego w kwestionariuszu osobowym.
  3. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:

   Użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).

   Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

   Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty, data ważności oraz kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A. i obciążana kwotą należną za zakupione ubezpieczenie podróżne Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
 9. Dostarczanie polisy

  Polisy zakupione za pośrednictwem eSKY doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

Do góry

Informujemy, że strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ukryć ten komunikat.