O nas

I. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

 1. Zapytanie o rezerwację

  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
 2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny
  1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do wykupu biletu lotniczego. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę biletu lotniczego składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata agencyjna za wystawienie biletu. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez eSKY.pl S.A., wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym.
  2. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 3. Zakup biletu lotniczego
  1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
  2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
  3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY.pl S.A. może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem eSKY.pl S.A. nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.
  5. Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programie frequent flyer, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
  6. eSKY.pl S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach między liniami lotniczymi, na które eSKY nie ma wpływu.
 4. Formy płatności
  1. Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.lotnicze-bilety.pl:
   • płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
   • płatność przelewem, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku PEKAO SA lub PKO BP, na terenie Polski,
  2. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji,
  3. Płatności za bilety "Low Cost" dokonywane są wyłącznie elektronicznym instrumentem płatniczym w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku złożenia zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii,
  4. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.lotnicze-bilety.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną eSKY.pl S.A. za kupowany bilet lotniczy,
  5. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
   eSKY.pl S.A. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom,
   • Bank PKO BP S.A. Nr. konta: 46 1020 4317 0000 5002 0129 4206
  6. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez eSKY.pl S.A. w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00. eSKY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki i - co za tym idzie - Użytkownik nie może mieć wobec eSKY roszczeń, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem uznania jej rachunku bankowego przelewem Użytkownika.

   Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nieprzekraczającym 24 h lub w dniu dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. eSKY.pl S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek eSKY.pl S.A.
  7. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:

   Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).

   Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

   Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A. i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

   Obciążenie karty płatniczej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną pobierana jest przez eSKY.pl S.A. eSKY zastrzega możliwość pobrania należności jedną transakcją.
 5. Forma biletu

  eSKY.pl S.A. zastrzega możliwość zmiany formy biletu elektronicznego na papierowy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość wystawienia biletu elektronicznego, a system rezerwacyjny wskazał inaczej.
 6. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego

  Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.lotnicze-bilety.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.
 7. Dostarczanie biletu lotniczego drukowanego w postaci papierowej

  Istnieją dwie formy dostarczenia biletu lotniczego drukowanego w postaci papierowej
  1. odbiór biletu lotniczego na lotnisku w przedstawicielstwie linii lotniczej
  2. wysyłka biletu przesyłką kurierską
 8. Dostarczenie biletu przesyłką kurierską podlega poniższym regulacjom.
  • eSKY.pl S.A. dostarcza bilety lotnicze na koszt Użytkownika zamówione poprzez portal internetowy www.lotnicze-bilety.pl w terminie:
   • 3 dni roboczych na terenie całego kraju
   • 5 dni roboczych na terenie Europy
   • 7 dni roboczych poza Europę
  • Bilety lotnicze zakupione na www.lotnicze-bilety.pl doręczane są do rąk własnych Użytkownika, na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji jako adres do wysyłki.
  • Dostawę biletu na terenie Polski realizuje firma kurierska DHL EXPRESS Sp. z o.o. (por: warunki dostawy). eSKY nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
  • Dostawę biletu poza terenem Polski realizuje Kurier Poczty Polskiej "Pocztex" (por: warunki dostawy). eSKY nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
  • Zamawiając usługę dostawy biletu lotniczego na wskazany adres, Użytkownik wyraża zgodę na warunki dostawy firm kurierskich.
 9. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

  eSKY.pl S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez pracownika eSKY.pl S.A. pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.

  Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.

  Wszelkie roszczenia Użytkowników z tytułu anulowania, lub zmiany połączenia, jak również dotyczące opóźnienia skierowane do eSKY będą odrzucane.

  Zmiany dokonywane przez linie lotnicze można śledzić on-line 24 godziny na dobę w systemie MY TRIP AND MORE, do którego dostęp jest możliwy na http://www.esky.pl/moja-rezerwacja.html. eSKY zaleca sprawdzanie rozkładu połączeń przed rozpoczęciem podróży.
 10. Zwrot biletu lotniczego

  Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.lotnicze-bilety.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej, wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą.

  Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).

  Zwracany bilet drukowany w postaci papierowej należy przesłać bezpośrednio na adres eSKY.pl S.A. 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8. Koszty zwrotnego przesłania biletu do eSKY.pl S.A. pokrywa Użytkownik. Zaleca się przesyłanie biletów lotniczych listem poleconym lub przesyłką kurierską. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez eSKY.pl S.A. przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego eSKY.
 11. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

  Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.lotnicze-bilety.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. eSKY.pl S.A. zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.

  Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na obecny adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

II. REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINII "LOW COST" WYMIENIONYCH W PUNKT II PODPUNKT 3 REGULAMINU:

Do góry

Informujemy, że strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ukryć ten komunikat.